Plac zabaw w Bielinie otwarty

W dniu dzisiejszym miało miejsce uroczyste otwarcie placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Bielinie. Na otwarcie licznie przybyli mieszkańcy Bielina wraz ze swoimi pociechami. W uroczystości otwarcia placu zabaw wzięli udział – Zastępca Wójta Agnieszka Ruclak, Małgorzata Sawicka Przewodnicząca Rady Gminy Słupno, Paweł Baranowski Wiceprzewodniczący Rady, radni – Piotr Węgliński i Władysław Grabowski, Katarzyna Garwacka – Sołtys Sołectwa Bielino, Joanna Wereszczyńska Naczelnik Wydziału Inwestycji, Bożena Wernik Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Rada Sołecka oraz lokalni mieszkańcy.
Plac zabaw powstał dzięki licznym staraniom Wójta Gminy Marcina Zawadki, Radnych, Sołtysa oraz mieszkańców, którym zależało na tym, aby całe rodziny znalazły w okolicy swoje miejsce spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. W imieniu Wójta Gminy Słupno – Agnieszka Ruclak Zastępca Wójta podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy jakości życia mieszkańców Sołectwa Bielino, w szczególności tych najmłodszych tj. zakupu działki pod plac zabaw, jego ogrodzenie oraz wyposażenie. Podziękowania należą się również wszystkim Pracownikom Urzędu Gminy w Słupnie zaangażowanym w realizację inwestycji.

Plac zabaw bardzo się spodobał, najmłodsi od razu zagospodarowali wszystkie dostępne atrakcje. Na dzieci czekały animatorki zabaw dziecięcych, prezenty oraz słodki poczęstunek.
Życzymy wszystkim dzieciom bezpiecznej, radosnej zabawy, wyrażając nadzieje, że ten kolejny plac zabaw w naszej gminie stanie się dla dzieci ulubionym miejscem odpoczynku i relaksu na świeżym powietrzu
sss