Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka – raport z konsultacji

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych do projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka bardzo proszę o zamieszczenie na urzędowych stronach internetowych informacji o raporcie z konsultacji razem z załącznikami według wzoru:

Raport z konsultacji POBIERZ

Załączniki do raportu:
1. Formularze konsultacyjne  POBIERZ
2. Obwieszczenie o konsultacjach https://nowybip.plock.eu/komunikaty/ogloszenia)
3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka Nr 4109/2023 z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji do projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Płocka POBIERZ
4. Raport z przyjętych i odrzuconych uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych dla projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Płocka POBIERZ
5. Raport ze spotkania konsultacyjnego z dnia 13 kwietnia 2023 roku

sss