POMOC GOPS W SŁUPNIE DLA DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z POSIŁKÓW W SZKOLE

W związku z występującą sytuacją epidemiologiczną szkoły pozostają zamknięte. Oznacza to, że nie działają również stołówki szkolne a dzieci nie mają możliwości skorzystania z ciepłego posiłku. W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie dokonał z urzędu zmiany wszystkich decyzji administracyjnych, które ustalały prawo do korzystania z rządowego programu Posiłek w szkole i w domu przez przyznanie obiadu w szkole. W zamian rodzice otrzymają ekwiwalent finansowy na zakup produktów spożywczych w celu przygotowania ciepłego posiłku na każde z dzieci.

sss