Powiat Płocki odstąpił od podpisania umowy partnerskiej na przebudowę drogi Słupno-Miszewko-Białkowo

Powiat Płocki odstąpił od podpisania umowy partnerskiej na przebudowę drogi powiatowej Słupno-Miszewko-Białkowo, której realizacja miała nastąpić w 2020 roku. Pomimo dopełnienia wszelkich formalności związanych z realizacją zadania, w tym podjęcie odpowiedniej uchwały, dokonania zmian budżetowych oraz przygotowanie dokumentacji przez Gminę Słupno, otrzymaliśmy pismo informujące o podjęciu decyzji wstrzymującej realizację inwestycji. Na tą chwilę nie podano informacji czy zadanie zostanie zrealizowane w przyszłych latach. Mając na uwadze oczekiwania i dobro mieszkańców Gmina Słupno w ubiegłych latach zwracała się o możliwość naprawy drogi powiatowej na odcinku Słupno-Miszewko-Białkowo z własnych zasobów gminy. Jednak do dnia dzisiejszego nie uzyskała takiej zgody. W związku z tym czujemy się w obowiązku poinformowania mieszkańców o zaistniałej sytuacji.

sss