Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” pozwala każdemu Polakowi – poprzez termomodernizację własnego domu i wymianę źródła ciepła zmniejszyć emisję szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza, lecz również obniżyć swoje rachunki, podwyższając w ten sposób komfort i standard swojego życia.W celu ułatwienia procesu wnioskowania o dotację oraz zwiększenia efektywności realizowanego Programu, od 15 maja br.uproszczono zasady Programu oraz ograniczono do minimum liczbę wymaganych dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania. Wprowadzono ponadto możliwość finansowania przedsięwzięć już rozpoczętych i zakończonych oraz skrócono czas rozpatrywania wniosków. Wszystkie informacje dotyczące wprowadzonych zmian znajdują się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.
Broszura informacyjna programu – zobacz
Ulotka informacyjna – zobacz

sss