Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Słupno

Gmina Słupno otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 12.080,00 zł na realizację zadania pn.: “Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Słupno”. Kwota ta stanowi ok.  40 % wartości całkowitej zadania. Pozostałe 60%  to środki z budżetu Gminy.

sss