Projekt „Umiem pływać” w gminie Słupno

Gmina Słupno w 2022 roku po raz kolejny przystąpiła do projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

W rezultacie pozyskanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowania 25 uczniów z klas III ze Szkoły Podstawowej im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie już rozpoczęło bezpłatne zajęcia na Pływalni „Jagiellonka” w Płocku pod opieką wykwalifikowanych instruktorów. Projekt będzie obejmował 20 godzin nauki pływania.

Głównym celem programu „Umiem pływać” jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości. Końcowym elementem zajęć umożliwiającym dokonanie oceny osiągniętych efektów będzie sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie testu opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania.

sss