PRZEKAZANIE OSP CEKANOWO

W dniu 26 października 2021r. w imieniu Wójta Gminy Słupno Agnieszka Ruclak- zastępca wójta przekazała symbolicznie klucze do nowego, zmodernizowanego budynku OSP Cekanowo. Termomodernizacja budynku przeprowadzona została w ramach zadania pn. „Mazowieckie Strażnice OSP -2021″. Zakres prac objął min. ocieplenie ścian styropianem, ocieplenie fundamentu, wykonanie struktury i podbitki na całym dachu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 43 800 zł., z czego 25 000 zł. dofinansował Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, natomiast pozostała kwota, tj. 18 800 zł. została sfinansowana ze środków budżetu Gminy Słupno.

Klucze od Zastępcy Wójta odebrał Pan Sławomir Ners- Prezes OSP Cekanowo w towarzystwie strażaków-ochotników z Cekanowa. W uroczystości udział wziął Pan Andrzej Mioduski- Radny Gminy Słupno, Pani Iwona Śliwińska – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu oraz pracownicy Urzędu.

Dzięki dobrej współpracy samorządu gminnego z jednostkami OSP oraz pozyskanym dofinansowaniom na nowy samochód strażacki oraz sprzęt ratowniczo- gaśniczy coraz więcej nowych ochotników zgłasza się do OSP Cekanowo. W ostatnim czasie ilość strażaków zwiększyła się z 28 do 36. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

sss