Przekazanie samochodu dla OSP Mijakowo

W dniu 29 grudnia 2022 roku przed budynkiem Urzędu Gminy nastąpiło uroczyste przekazanie używanego średniego samochodu pożarniczego marki RENAULT MIDLINER S180 jednostce OSP Mijakowo. Wartość zakupionego samochodu wyniosła 105 000,00 zł., z czego dotacja z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości – 70 000,00 zł. , budżet Gminy Słupno – 35 000,00 zł.

Podczas przekazania obecni byli Wójt Gminy Słupno Marcin Zawadka, Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Sawicka, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Paweł Baranowski, Radny Gminy Słupno Andrzej Pietrzak, proboszcz parafii Święcieniec ks. Waldemar Obrębski, Prezes OSP Mijakowo Marcin Gorzelany, Naczelnik OSP Mijakowo Jacek Dąbrowski, członek OSP Mijakowo Łukasz Turkowski oraz Komendant Gminny OSP Krzysztof Rygier.

„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

sss