Przypomnienie o obowiązku inwentaryzacji azbestu!

Jeśli usunęli Państwo azbest z dachów swoich nieruchomości prosimy o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy. Nie dotyczy to mieszkańców, którzy składali wniosek o odbiór azbestu do Urzędu Gminy i korzystali z nieodpłatnego odbioru. Gmina zobowiązana jest na bieżąco wprowadzać zmiany w ilości unieszkodliwionego azbestu do Bazy Azbestowej.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyroby azbestowe powinny zostać usunięte do 31.12.2032 r.

Informacje należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej pok. nr 9, tel.24 267 95 85. Więcej o obowiązkach właścicieli nieruchomości związanych z posiadanym na nieruchomościach  azbestem  https://slupno.eu/azbest/

sss