Przypomnienie o obowiązku złożenia deklaracji

Przypominamy mieszkańcom, którzy jeszcze nie złożyli nowej (obowiązującej od 1 kwietnia 2021 r.) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aby dopełnili tego obowiązku. Niezłożenie deklaracji będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego i określeniem wysokości opłaty z urzędu w drodze decyzji.

Deklarację można złożyć elektronicznie przez e-PUAP, droga pocztową lub w Urzędzie Gminy.

sss