Ptasia grypa w Gminie Słupno

Wójt Gminy Słupno informuje, iż w związku z wykryciem ogniska ptasiej grypy wśród ptactwa dzikiego w rezerwacie przyrody Ławice Troszyńskie (wyspa na Wiśle w okolicy miejscowości Wykowo).
Zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku przypominamy o konieczności bezwzględnego utrzymania drobiu i ptactwa hodowlanego (gołębi) w zamknięciu, w kurnikach i innych obiektach, by uniemożliwić ich kontakt z dzikimi ptakami. Zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa pozwoli zminimalizować ryzyko rozpowszechniania się wirusa na gospodarstwa domowe.

Na terenie powiatu i gminy Słupno obowiązują nadal zasady wprowadzone Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia16 grudnia 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie m. in. powiatu Płockiego.

Komunikat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku

Mając na uwadze powyższe prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku znalezienia padłych osobników dzikiego ptactwa i zgłaszanie przypadków do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku pod numerem telefonu 603 330 954 Magdalena Kaliska (z-ca dyrektora), 603 330 976 Magdalena Krzemińska (straszy inspektor) lub 112

sss