Ptasia Grypa

W związku z wykryciem ognisk ptasiej grypy w gminie Bielsk (miejscowość Ciachcin, Pęszyno oraz Leszczyn Księży) miejscowości NOWE GULCZEWO, STARE GULCZEWO, MIROSŁAW, MISZEWKO STEFANY z terenu gminy Słupno zostały objęte strefą zagrożenia. Zwracamy szczególną uwagę na nakaz utrzymania drobiu przydomowego w zamknięciu z uwagi na dużą liczbę ognisk ptasiej grypy w województwie mazowieckim oraz przestrzega-my przed zakupem drobiu z niewiadomego źródła. jednocześnie zwracamy się do mieszkańców się z prośbą o zgłaszanie do sołtysów lub urzędu Gminy w Słupnie faktu posiadania przydomowych hodowli drobiu (ze wskazaniem rodzaju drobiu oraz jego ilości). informujemy, że na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz ciechanowskiego ustanowione zostały obszary zapowietrzone i zagrożone oraz określone nakazy i zakazy obowiązujące na tych obszarach.


Zakazy na obszarze zapowietrzonym:
1. przemieszczania do i z gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii
2. wywożenia i rozrzucania ściółki, pomiotu lub obornika lub nawozów naturalnych
3. organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi
4. organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego
5. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii
6. transportu mięsa drobionego z rzeźni, zakładów rozbioru lub chłodni bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii
7. wysyłania i wywożenia, wynoszenia świeżego mięsa mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych z drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli i dzikich ptaków łownych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii
8. targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych
9. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii Zakazy na obszarze zagrożonym:
1. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii
2. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
3. wyprowadzenia z gospodarstwa, gdzie utrzymywany jest drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
4. wywożenia i rozrzucania ściółki, pomiotu lub obornika lub nawozów naturalnych
5. organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi
6. organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego
7. transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
8. wysyłania i wywożenia, wynoszenia świeżego mięsa mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych z drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli i dzikich ptaków łownych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii
9. targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych
10. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii

Obowiązuje nakaz utrzymania drobiu przydomowego w zamknięciu z uwagi na dużą liczbę ognisk ptasiej grypy w województwie mazowieckim oraz zakaz zakupu drobiu z niewiadomego źródła.

sss