Rekrutacja 2021/2022 do szkół podstawowych i przedszkola

Urząd Gminy w Słupnie informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta trwa nabór dzieci do placówek oświatowych, przedszkolnych i żłobka znajdujących się na terenie gminy na rok szkolny 2021/2022.
Informacja wraz ze wzorem wniosku o przyjęcie dziecka do placówki znajdują się poniżej.
Szkoły podstawowe
Karta zgłoszenia do Szkoły Podstawowej w Liszynie pobierz
Karta zgłoszenia do Szkoły Podstawowej w Słupnie pobierz
Karta zgłoszenia do Szkoły Podstawowej w Święcieńcu pobierz

Przedszkole
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola pobierz

sss