Rozbiórka i budowa mostu w Szeligach. Czasowe skrócenie linii 130.

Od poniedziałku 18 września od godz.10:00 niedostępny będzie przejazd mostem tymczasowym w Szeligach.

Most będzie podlegał rozbiórce przez Wojska Inżynieryjne. Bezpośrednio po rozbiórce mostu tymczasowego Gmina przystępuje do budowy nowego mostu stałego. Odcinek dojazdowy do mostu od południowej strony (od pętli)  będzie całkowicie wyłączony z ruchu i zajęty przez sprzęt budowlany.

Droga dojazdowa do mostu od północnej strony będzie wyłączona z ruchu na odcinku ok 60-70m od przyczółku mostu, z dostępem tylko dla mieszkańców posesji nr 8-14 w Szeligach.

Pozostałych mieszkańców prosimy o korzystanie z dróg objazdowych.

Z powodu zajętości pętli w Szeligach przez sprzęt wojskowy – w trakcie rozbiórki mostu kursy linii 130 będą skrócone do przystanku Słupno Kalinowa. Przystanek Szeligi Pętla nie będzie obsługiwany.

Ostatni kurs linii 130 z Szelig w poniedziałek 18 września wykonany będzie o godz. 9:52.

Od wtorku do piątku wszystkie kursy będą wykonywane na skróconej trasie.

sss