Rozpoczął się nowy rok szkolny

3 września 542 uczniów trzech szkół podstawowych na terenie gminy Słupno pożegnało wakacje, a przywitało się z nowym rokiem szkolnym 2018/2019. 397 osób uczęszcza do SP w Słupnie, 81 – do placówki w Liszynie, a 64 – w Święcieńcu. W hali sportowej w Słupni uroczyście wszystkich przywitał dyrektor szkoły Waldemar Kaczorowski. Wójt gminy Marcin Zawadka życzył wszystkim uczniom – a szczególnie 45 pierwszoklasistom – wielu sukcesów.  W Liszynie po raz pierwszy w szkolne progi zawitało 12 maluchów, a w Święcieńcu – 9. Wójt gminy podkreślił, że SP w Słupnie jest najlepszą placówką w całym powiecie płockim, a gmina kładzie bardzo duży nacisk zarówno na bazę i wyposażenie placówek, jak i na poziom nauczania, zatrudniając nauczycieli z najwyższymi kwalifikacjami. W hali w Słupnie pierwszoklasiści wystąpili w krótkim spektaklu, związanym oczywiście z nowym rokiem szkolnym, a następnie zostali pasowani na uczniów, otrzymali także przybory szkolne. W inauguracyjnym spotkaniu wzięli udział m.in. rodzice, opiekunowie, nauczyciele, a także radni gminni: Jarosław Szałkowski (przewodniczący Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa w Radzie Gminy Słupno), Anna Zalewska, Piotr Węgliński, Małgorzata Sawicka i Andrzej Pietrzak.

 

sss