Rozpoczęcie I etapu budowy ul. Klonowej w Słupnie

W poniedziałek 9 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy Słupno podpisano umowę w sprawie pierwszego etapu budowy ul. Klonowej w Słupnie. Zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik. Inwestycję wykona Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Waskop z Płocka.

Umowa opiewa na kwotę 1.769.799,03 zł. Ze strony wykonawcy umowę podpisała Elżbieta Wasek, a ze strony urzędu gminy – zastępca wójta Agnieszka Ruclak oraz skarbnik Beata Łapiak. Budowa ma się zakończyć do 31 marca 2019 r.

sss