Rozpoczęła się żałoba narodowa po śmierci b. premiera Jana Olszewskiego

Z wielkim żalem żegnamy dziś śp. Jana Olszewskiego, Premiera polskiego niekomunistycznego Rządu, ukonstytuowanego w wyniku pierwszych po II wojnie światowej wolnych wyborów. Mecenas, obrońca członków Solidarności w politycznych procesach sądowych w stanie wojennym. Gorący zwolennik wprowadzenia Polski do struktur NATO i Unii Europejskiej.
Łączymy się w bólu i modlitwie, zapewniamy o naszej pamięci.sss