Rurociąg Pomorski–rusza drugi etap prac terenowych

I etap prac terenowych związanych z projektowaniem II nitki Rurociągu Pomorskiego został zakończony . Działania terenowe przebiegły bardzo sprawnie i bez zakłóceń. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie i wyrozumiałe podejście do pracy geodetów oraz geologów.
Obecnie rozpoczyna się II etap prac terenowych – właściwe badania geotechniczne. Będą one przebiegały w dwóch turach.
Od początku maja br. geolodzy rozpoczną pozyskiwanie zgód od właścicieli gruntów na przeprowadzenie niezbędnych wierceń geologicznych. Następnie , w okresie od maja do grudnia 2020 roku , eksper ci b ę d ą pracować w pobliżu miejscowości Cekanowo, Mirosław , Stare Gulczewo.
Podczas I etapu przeprowadzono około 50 wierceń na odcinku 240 k m planowanej trasy rurociągu. II etap prac wiąż e się z wykonaniem ponad 2 000 odwiertów na tym samym odcinku.
Badania geotechniczne są przeprowadzane z zachowaniem najwyższych standardów, przeważ nie za pomocą przenośnych wiertnic i zazwyczaj trwają kilka godzin. Średnica odwiertu wynosi około 30 cm.
Szczegółowe informacje na temat technologii prowadzonych prac przedstawiamy w załączonej ulotce informacyjnej.
Prace projektowe na zlecenie PERN S.A. prowadzi firma ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o. Bieżące informacje na temat podejmowanych działań można znaleźć na stronie internetowej : www.rurociagpomorski.pl. Zachęcamy do odwiedzenia i zapisywania się na newsletter , aby na bieżąco śledzić aktualności związane z inwestycją.
Prosimy o życzliwe przyjęcie pracowników realizujących projekt .

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj – Ulotka informacyjna

sss