SESJA RADY GMINY SŁUPNO

Dziś odbyła się XLVII sesja Rady Gminy Słupno. Przeprowadzona została w trybie zdalnym.

Najważniejszym punktem przegłosowanym przez Radnych jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą. Gmina Słupno wyraziła w ten sposób pełną solidarność z całym Narodem Ukrainy. Tym samym przedstawiła stanowczy protest wobec działań destabilizacji pokoju w Europie. Stanowisko wiąże się z agresją Rosji na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 roku.

Drugą ważną dla mieszkańców uchwałą jest wyznaczenie przez Radnych miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Radni ustalili, że najlepszym terenem będzie plac przy parkingu w Święcieńcu naprzeciwko remizy OSP Święcieniec.

Dodatkowo na sesji m.in. uchwalono szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Słupno do 2030 roku”, w tym trybu jej konsultacji oraz nadano nazwy ulicom w Słupnie.

sss