Składanie wniosków o dopłaty na 2021 rok

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płocku informuje, iż zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U . z 2020 r. poz. 1341 ze zm.), zwanej  dalej ustawą o płatnościach i art. 42 ust. 3a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem srodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego no rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r., poz. 182) wniosek o przyznanie płatności, składa się za pomocą formularza udostępnionego na stronie i internetowej Agencji.

ZMIANY W STOSUNKU DO LAT UBIEGŁYCH :

  • Od roku 2021 nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji i papierowej czy też złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian.
  • Od roku 2021 obowiązek wskazania upraw we wniosku dotyczy wszystkich rolników, nawet w przypadku, gdy powierzchnia gruntów ornych i jest mniejsza niż 10 ha.

Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi zatc1cznikami (dokumentami), będzie można składać od dnia 15 marca za pomocc1 aplikacji eWniosekPlus, która dostępna jest na: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr-wniosek-przez-internet/ewniosekplus.html
W siedzibie  Biura dostępne są dwa stanowiska  komputerowe z dostępem do  Internetu.
Wykaz kontaktów do pracowników MODR  Płock w  poszczególnych  gminach dostępny jest na  stronie: https://www.modr.mazowsze.pl/oddzialy-kontakt/oddzial-w-plocku

sss