Ślubowanie nowego radnego

Podczas wczorajszej XV sesji Rady Gminy Słupno odbyło się odczytanie Obwieszczenia Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słupno przeprowadzonych w dniu 24 listopada 2019 r. Następnie nowo wybrany radny złożył ślubowanie i tym samym mógł oficjalnie uczestniczyć w głosowaniu kolejnych punktów wg porządku obrad.
Pan Tomasz Jarowicz został powołany do Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Gminy.

sss