SŁUPNO – SAMORZĄD PROMUJACY ZDROWIE

Gmina Słupno została Laureatem konkursu „Samorząd Promujący Zdrowie”.

Naszą gminę doceniono m.in. za efektywne, nowoczesne i skuteczne działania w dziedzinie profilaktyki zdrowego stylu życia i promocji aktywności fizycznej pośród mieszkańców.

Jak zapewniają organizatorzy konkurs ma na celu wskazanie gmin, powiatów i samorządów województwa, w których podejmowane są efektywne, nowoczesne i skuteczne działania na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowego stylu życia i promocji aktywności fizycznej. Chodzi zarówno o przedsięwzięcia samorządowe, mające na celu walkę z pandemią, jak i o wszystkie inne projekty i działania samorządów, ukierunkowane na zdrowie, ekologię i sport.

„Niezmiernie cieszę się z powyższych wyróżnień, jakie uzyskał nasz samorząd. Od kiedy piastuję urząd wójta, staram się systematycznie realizować cele, które założyłem sobie na początku i nie zwalniać tempa!  Potwierdzeniem tego są kolejne wyróżnienia i wysokie miejsce Słupna w klasyfikacjach, co daje mi także powód do osobistej satysfakcji. Dziękuję wszystkim, osobom, podmiotom oraz instytucjom z terenu naszej gminy, które wniosły swój wkład we wspólne wypracowanie tych wyróżnień. Pokazują one, że nakreślone przez gminę kierunki rozwoju są doceniane nie tylko przez mieszkańców, ale niezależne gremia. Nagrody przyznawane w niezależnych rankingach oparte na konkretnych danych, z którymi trudno polemizować, mają wartość szczególną” – podkreśla wójt Słupna Marcin Zawadka.

sss