Spotkania z mieszkańcami

Serdecznie zapraszamy na spotkania z mieszkańcami. Wasza obecność jest nie tylko wyrazem zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności, ale także dowodem na to, że zależy Wam na wspólnym rozwoju sołectwa oraz Gminy Słupno. Na spotkaniach omówiona zostanie działalność bieżąca sołectwa i Urzędu oraz plany na przyszłość. Dodatkowo nastąpi podział funduszu sołęckiego na rok 2024.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem spotkań:

Serdecznie zapraszamy,

Wójt Gminy Słupno oraz sołtysi i Radni z Waszego sołectwa

sss