SPOTKANIE RADY SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Na terenie gminy Słupno od 2015 roku działa Rada Społeczno-Gospodarcza,  powołana przez Marcina Zawadkę jako organ konsultacyjno-doradczy. Z uwagi na intensywny rozwój gminy, wzrost realizowanych inwestycji, a tym samym zajmowanie czołowych miejsc w rankingach inwestycyjnych, Wójt Gminy Słupno cyklicznie spotka się z Radą Społeczno-Gospodarczej Gminy Słupno. W styczniu odbył się Bal Przedsiębiorców – wydarzenie mające na celu wyróżnienie firm, które współpracują z gminą oraz wspierają w różnych działaniach. Natomiast w drugim kwartale roku organizowane jest spotkanie przy udziale prelegentów oraz Wójta Marcina Zawadki, których opowiada przede wszystkim o swojej działalności na rzecz gminy i przedsiębiorstw.

Dlatego 19 kwietnia Marcin Zawadka jako mieszkaniec i Wójt Gminy Słupno wraz z Cezarym Lewandowskim – Przewodniczącym Rady Społeczno-Gospodarczej w Słupnie zaprosił przedsiębiorców działających na rzecz gminy Słupno na konferencję, której głównym celem jest poruszenie ważnych tematów dotyczących naszej gminy. Spotkanie odbędzie się w Hotelu TiM w Cekanowie. Zaproszono ponad 40 przedsiębiorców działających oraz współpracujących z naszą gminą, kilku zaproszonych rolników ze Słupna, Radni Gminy Słupno oraz merytoryczni prelegenci.

Po przywitaniu gości przez Wójt Marcin Zawadka przedstawił plany i działania na rzecz gminy, opowiedział o dofinansowaniach, które otrzymaliśmy w poprzednim roku oraz o wnioskach złożonych na początku tego roku. Konferencję uświetniła prelekcja Pana Wiesława Raboszuka – wicemarszałka Województwa Mazowieckiego na temat dotacji pozyskanych przez gminę.

Pan Dariusz Boszko – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy opowiedział o propozycji wsparcia przedsiębiorstw i pracodawców. Natomiast Pani Magdalena Matyszewska – p.o. dyrektora IGRG przedstawiła ofertę swojej organizacji oraz zakres działania. Jednym z najciekawszych tematów spotkania było omówienie zasad pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych dla przedsiębiorców, które przedstawiła ekspertka Pani Ewa Paszek-Szponder. Dodatkowo Pani Monika Zdrojek z PAIH opowiedziała o działaniach i współpracy z agencją w zakresie przyciągania inwestycji.

Co roku wydarzenie znajduje swoje uznanie wśród osób, które zdecydowało się spędzić wieczór na konferencji. Spotkanie Rady Społeczno-Gospodarczej zakończy się późnym wieczorem rozmową przy kolacji w doskonałym towarzystwie.

sss