Spotkanie wójta w Szeligach

16 października wójt gminy Słupno Marcin Zawadka spotkał się z mieszkańcami Szelig. Zaprezentował przedsięwzięcia i dokonania mijającej kadencji, przedstawił także plany na kolejne lata. Wicewójt Agnieszka Ruclak przybliżyła zebranym  szczegóły, dotyczące wyborów samorządowych. Dyskusja dotyczyła m.in. spraw związanych z komunikacją, wodociągami i remontem drogi.

Spotkanie w Szeligach było ostatnim z jesiennych spotkań wójta z mieszkańcami wszystkich sołectw na terenie gminy Słupno.

sss