Spotkanie wójta z mieszkańcami Mijakowa i Samborza

3 października wójt gminy Słupno Marcin Zawadka spotkał się z grup ok. 20 mieszkańców Mijakowa i Samborza. Przedstawił inwestycje, zrealizowane na terenie gminy Słupno. Dużym zainteresowaniem cieszył się temat rozpoczynającej się obecnie budowy ścieżki pieszo – rowerowej Święcieniec – Miszewko Strzałkowskie. Prace mają się zacząć od Mijakowa w kierunku Miszewka. Podczas spotkaniu dyskutowano także o drodze w Mijakowie oraz o gminnym żłobku, a także o potrzebie budowy świetlicy. Cześć wystąpienia wójta poświęcona była szerokim planom na kolejne lata, opiece społecznej, ofercie GOK.

sss