Spotkanie wójta Marcina Zawadki z mieszkańcami Starego Gulczewa oraz Mirosławia

24 września wójt Marcin Zawadka spotkał się z mieszkańcami Mirosławia i Starego Gulczewa. Tuż przed spotkaniem nastąpiła miła uroczystość oficjalnego otwarcia nowej drogi Mirosław – Stare Gulczewo. Warto podkreślić, że została ona ukończona już w połowie lipca 2018 r., a w pierwotnym planie miało to nastąpić dopiero w końcu czerwca 2019 r.

Dokładnie na granicy miejscowości inwestycję poświęcił ks. dziekan Ryszard Paradowski, proboszcz parafii św. Jakuba w Imielnicy. W świetlicy wójt Marcin Zawadka przedstawił działania na terenie gminy w ciągu ostatnich czterech lat. Cześć prezentacji odnosiła się do inwestycji dotyczących całej gminy, a część – tych związanych z Mirosławiem i Gulczewem. Była też mowa o zamierzeniach i planach na kolejne lata.

Szczególnym zainteresowaniem mieszkańców cieszył się temat sieci wodociągowej, planowanej już w najbliższym czasie. Na pytania w tej kwestii odpowiadał m.in. Marek Andziak z firmy Trakt.

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Urzędu Gminy oraz Rady Gminy Słupno, m.in. Andrzej Pietrzak, radny z tego terenu.

sss