Sprawdzenie sprawności syren alarmowych

W związku z planowanym treningiem sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemu ostrzegania i alarmowania ludności informuje, że w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godzinie 17:00  na terenie gminy zostaną włączone syreny, które emitować będą dźwięk ciągły trwający jedną minutę.

sss