Stypendia Wójta Gminy Słupno

Wójt Gminy Słupno Marcin Zawadka już po raz czwarty przyznał stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych. Biorąc pod uwagę średnią ocen uzyskaną na świadectwie szkolnym, co najmniej 5.0 oraz inne osiągnięcia, przyznano stypendia dla 96 uczniów. Najlepsi uczniowie otrzymają kwotę w wysokości 150 zł wypłacane dwa razy w roku szkolnym 2021/2022 (do 30 września 2021 r. i do 31 stycznia 2022 r).

W dniu dzisiejszym 45 uczniów z naszej gminy mogło osobiście odebrać z rąk Wójta Gminy list gratulacyjny. Na spotkanie w Urzędzie Gminy zostali zaproszeni absolwenci naszych szkół oraz uczniowie, którzy uczęszczają do szkół podstawowych poza terenem Słupna, w tym:

 • Michał Szurmak – absolwent P. im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie
 • Maja Chrzanowska – absolwentka Sz. P. im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie
 • Amelia Kraszewska – absolwentka P. im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie
 • Julia Siwek – absolwentka Sz. P. im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie
 • Antoni Domiński – absolwent Sz. P. im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie
 • Dominik Łazarz – absolwent Sz. P. im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie
 • Zofia Sieczkowska – absolwentka Sz. P. im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie
 • Amelia Owczarek – absolwentka Sz. P. im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie
 • Aleksandra Rucińska – absolwentka Sz. P. im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie
 • Zuzanna Siwek – absolwentka Sz. P. im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie
 • Maja Cybulska – absolwentka Sz. P. im. Małego Powstańca w Święcieńcu
 • Amelia Drajkowska – absolwentka P. im. Małego Powstańca w Święcieńcu
 • Oliwia Pietrzak – absolwentka Sz. P. im. Małego Powstańca w Święcieńcu
 • Bartosz Wojtalewicz – absolwent Sz. P. im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie
 • Małgorzata Babecka – absolwentka Sz. P. im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie
 • Konrad Boyd Garland – absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Płocku
 • Natalia Sadkowska – uczennica Sz. P. z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Płocku
 • Anna Pawlak – uczennica Sz. P. z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Płocku
 • Mikołaj Leśniak – uczeń Sz. P. nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku
 • Dajana Durka – absolwentka Sz. P. z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 w Płocku
 • Bartosz Kozanecki – uczeń Sz. P. nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku
 • Lena Ciećwierz – uczennica Sz. P. nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
 • Filip Kowalczyk – uczeń Sz. P. nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
 • Aleksandra Domagalska – uczennica Sz. P. nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
 • Miłosz Gadomski – uczeń Sz. P. nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
 • Mikołaj Krawczyński – uczeń Sz. P. nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
 • Julia Siebierska – absolwentka Sz. P. nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
 • Jakub Wieczorkowski – uczeń Sz. P. z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku
 • Gabriela Krajewska – uczennica P. z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku
 • Julia Szulborska – uczennica Sz. P. z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku
 • Bartosz Paluszewski – uczeń Sz. P. z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku
 • Zuzanna Garlicka – uczennica Sz. P. z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku
 • Anna Wodowska – uczennica Sz. P. z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku
 • Natalia Rosiak – uczennica Sz. P. z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku
 • Krzysztof Żabicki – uczeń Sz. P. z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku
 • Adrianna Mosakowska – uczennica Sz. P. z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku
 • Julia Gawin – absolwentka Sz. P. z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku
 • Jakub Przybyliński – uczeń P. z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej
 • Amelia Wolano – uczennica Sz. P. z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej
 • Karol Wolano – uczeń Sz. P. z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej
 • Jan Owsik – uczeń Sz. P. z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej
 • Mateusz Racki – uczeń II Prywatnej Sz. P. Zespołu Oświatowo-Konsultacyjnego „Profesor” w Płocku
 • Kacper Rakowski – uczeń II Prywatnej Sz. P. Zespołu Oświatowo-Konsultacyjnego „Profesor” w Płocku
 • Aleksandra Kalińska – absolwentka II Prywatnej Sz. P. Zespołu Oświatowo-Konsultacyjnego „Profesor” w Płocku

 

Czwórka Absolwentów szkół podstawowych z gminy Słupno otrzymała Nagrody Wójta Gminy Słupno za uzyskanie bardzo dobrego wyniku z egzaminu ósmoklasisty, wzorowe zachowanie oraz aktywną postawę na rzecz szkoły w roku szkolnym 2020/2021. Uczniowie w ramach upominków odebrali karty podarunkowe w wysokości po 500 zł. Wśród nich znaleźli się m.in.:

 • Maja Cybulska – absolwentka Sz. P. im. Małego Powstańca w Święcieńcu
 • Małgorzata Babecka – absolwentka Sz. P. im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie
 • Bartosz Wojtalewicz – absolwent Sz. P. im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie
 • Julia Gawłowska – absolwentka Sz. P. im. abp. A.J. Nowowiejskiego w Słupnie

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów i spełnienia najpiękniejszych marzeń

sss