STYPENDYŚCI 2022

Stypendyści z płockich szkół oraz absolwenci naszych szkół gminnych wczoraj odebrali dyplomy z rąk Wójta Gminy Słupno w Urzędzie Gminy. Stypendium będzie wypłacane w wysokości 150,00 zł dwa razy w roku szkolnym 2022/2023 – do 30 września 2022 r. i do 31 stycznia 2023 r.

Do grona tegorocznych stypendystów należą:

✔️Natalia Sadkowska

✔️Wiktoria Lisiecka

✔️Olga Leśniak

✔️Lena Ciećwierz

✔️Małgorzata Siebierska

✔️Filip Kowalczyk

✔️Mikołaj Krawczyński

✔️Emilia Okrasko

✔️Pola Mroczek

✔️Michał Bielas

✔️Natalia Rosiak

✔️Zuzanna Garlicka

✔️Adrianna Mosakowska

✔️Marcel Rosiak

✔️Julia Żabicka

✔️Amelia Wolano

✔️Jan Owsik

✔️Jakub Przybyliński

✔️Julia Przybylińska

✔️Maria Goszczyńska

✔️Jan Karaszewski

✔️Mateusz Racki

✔️Jerzy Bielecki

✔️Robert Fronczak

✔️Dawid Kasztelan

✔️Gabriela Szurmak

✔️Jan Chęciński

✔️Kornelia Bryk

✔️Amelia Ambroziak

✔️Zuzanna Petera

✔️Piotr Ejman

✔️Urszula Pomorska

✔️Mikołaj Głód

✔️Arina Zaiko

✔️Aleksandra Izydorska

✔️Anna Pawlak

✔️Mikołaj Leśniak

✔️Aleksandra Domagalska

✔️Jakub Wieczorkowski

✔️Julia Szulborska

✔️Bartosz Bielas

✔️Anna Wodowska

✔️Bartosz Paluszewski

W tym roku już po raz piąty przyznano stypendia Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych. Biorąc pod uwagę średnią ocen uzyskaną na świadectwie szkolnym co najmniej 5.0 oraz inne osiągnięcia przyznano stypendia dla 70 uczniów. Komisja stypendialna pozytywnie oceniła wnioski mieszkańców gminy Słupno dotyczące 38 uczniów ze szkół podstawowych położonych na terenie gminy Słupno i 32 uczniów z płockich szkół. Ze Szkoły Podstawowej im. abp. A. J. Nowowiejskiego tegorocznymi stypendystami zostało 28 uczniów, ze Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie 8 uczniów, a ze Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu 2 uczennice.

Uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom – uczniom szkół podstawowych z terenu gminy Słupno odbędzie się 1 września 2022 r. podczas rozpoczęcia roku szkolnego w poszczególnych placówkach.

sss