Sztab kryzysowy w Gminie Słupno

W związku z obecna sytuacją hydrologiczna w gminie Słupno został uruchomiono Sztab Kryzysowy w gminie. Rzeka Słupianka jest systematycznie i na bieżąco monitorowana. Powołany został Sztab Kryzysowy, pracownicy Urzędu Gminy monitorują również rzekę Wisłę. Obecnie poziom Wisły na godz. 19:00 dn. 29.05.19: Wyszogród 636 cm, przekroczony stan alarmowy o 86 cm, trend rosnący, Kepa Polska 582 cm , przekroczony stan alarmowy o 82 cm, trend rosnący.
Telefony do sztabu kryzysowego:
24 267 95 63 w godzinach pracy urzędu , 728 336 798 całodobowo
Na terenie powiatu płockiego obowiązuje stan alarmu przeciwpowodziowego.

sss