TERYTORIALNY PUNKT OBSŁUGI MIESZKAŃCA DLA MIEJSCOWOŚCI: NOWE GULCZEWO!!!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców oraz w związku  z panującą sytuacją epidemiologiczną informujemy, iż na Orliku w Gulczewie został uruchomiony Terytorialny Punkt Obsługi Mieszkańca w zakresie spraw dotyczących składania DEKLARACJI  O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH.

Średniomiesięczne zużycie wody niezbędne do złożenia deklaracji będzie można sprawdzić na miejscu. Deklarację zmieniającą składa ta sama osoba, która składała deklarację w 2020 roku.

Terytorialny Punkt Obsługi Mieszkańców na Orliku w Gulczewie czynny będzie  w dniach:

05.05.2021 r. (środa) w godz. od 13:00 do 19:00

06.05.2021 r. (czwartek) w godz. od 13:00 do 19:00

Jednocześnie informujemy, że deklaracje za odpady można złożyć również każdego dnia w Urzędzie Gminy w Słupnie w godzinach urzędowania.

Przypominamy, że nadal obowiązuje reżim sanitarny czyli m. in. obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, w urzędach, sklepach, transporcie publicznym, punktach usługowych oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

sss