ULICA POCZTOWA ODDANA DO UŻYTKU

Zakończył się etap IV budowy Arkadii Mazowieckiej, który polegał na przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszyno- Słupno wraz z przebudową mostu wraz z infrastrukturą. Dzięki temu ulica  Pocztowa w Słupnie łącząca południe gminy z centrum stała się  w zrealizowanym już zakresie drogą o wysokim standardzie i poziomie bezpieczeństwa. Ponadto na tej drodze został całkowicie przebudowany most na rzece Słupiance. Uzyskano już pozwolenie na użytkowanie.

Na inwestycję Gmina Słupno pozyskała kwotę 960 tys. złotych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ale to nie wszystko w styczniu Wójt Gminy Słupno podpisał umowę z Marszałkiem Województwa na finasowanie IV I V etapu budowy ulicy Pocztowej. Podpisana umowa pozwoli w najbliższych latach na dokończenie budowy ulicy Pocztowej. Dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego to  3 213 987,00zł  na lata 2022-2024. Tak więc, V etap realizacji rozpocznie się jeszcze w bieżącym roku.      

Na początku marca dokonano rozbiórki starego mostu przez rzekę Słupiankę w Słupnie. W kwietniu rozpoczęto stawianie pali oraz dokonanie prób wytrzymałościowych, po czym rozpoczęła się budowa nowego mostu. W lipcu, podczas nawałnicy, budowa była na tyle zaawansowana, że inwestycje nie uległa zniszczeniu. Natomiast prace trwały nieprzerwanie do września, czyli do czasu, gdy most został oddany do przejazdu mieszkańcom  tej okolicy. Na początku roku  ulica Pocztowa została oddana do użytku całej lokalnej społeczności gminnej i okolic.

sss