Unieszkodliwienie wyrobów azbestowych tylko do 28.08.2017

Informacja dotycząca możliwości unieszkodliwienia wyrobów azbestowych powstałych w wyniku usuwania skutków działania żywiołów

Realizując rekomendacje Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego, Gmina Słupno informuje, iż istnieje możliwość pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie środków finansowych w ramach trybu nadzwyczajnego stosowanego z zakresu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, związanych z usuwaniem skutków działania żywiołów na terenie województwa mazowieckiego.Mając na względzie powyższe, Gmina Słupno zwraca się z prośbą o przekazanie osobiście (pokój nr 5) bądź telefonicznie pod numerem 24/267-95-62 listy osób, które doświadczyły działania żywiołów.

Powyższe dane należy zgłosić do tut. Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.08.2017r.

sss