Uwaga producenci rolni!!

W związku z pismem otrzymanym ze Starostwa Powiatowego w Płocku, Urząd Gminy w Słupnie zaprasza wszystkich chętnych producentów rolnych do zgłoszenia chęci obecności na spotkaniu organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Płocku. Podczas wydarzenia poruszone zostaną kwestie bieżących problemów, z którymi borykają się producenci rolni i zwierzęcy. Na wydarzeniu obecni będą również przedstawiciele ARiMR, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Chęć uczestnictwa można zgłaszać w pok. nr 4 w Urzędzie Gminy w Słupnie dnia 30.01.2019 roku.

Spotkanie odbędzie się 1 marca 2019 roku w Zajeździe „Pod Szczęśliwą Gwiazdą” w Cekanowie, ul. Polna 1.

sss