W sprawie podtopień

Sprawy związane z podtopieniami gruntów na terenie Gminy Słupno należy zgłaszać do Biura ds. Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i Ochrony Cywilnej, działającego w Urzędzie Gminy Słupno.
Tel. dyżurny 728 336 798 lub 24 267 95 63.

sss