WAŻNA INFORMACJA!

Gmina Słupno nie zwiększyła podatków

Informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Płocku w ostatnim czasie podjęło działania zmierzające do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Słupno. Obecnie przekazało do naszej Gminy zawiadomienia o zmianach w ewidencji gruntów i budynków dla terenu miejscowości Rydzyno. Ważne, żeby Państwo wiedzieli, że przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe aktualizacja opomiarowania gruntów oraz aktualizacja ich klasyfikacji może spowodować u Państwa zmianę wysokości podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości (wzrost powierzchni gruntu lub powierzchni domu).

Dlatego pragniemy podkreślić, że wszelkie ewentualne zmiany wysokości w naliczonym podatku rolnym lub podatku od nieruchomości są wyłącznie wynikiem zaktualizowanej przez Starostwo powierzchni Państwa gruntów czy budynków. 

W Gminie Słupno podatki od gruntów i budynków osób fizycznych mądrą decyzją Rady nie uległy zmianie i w przyszłym roku pozostaną na niezmienionym poziomie.  W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt w godzinach pracy Urzędu z panią Marzeną Sobiechowską pod numerem telefonu:24 267 95 80 lub 24 267 95 79.

sss