OSZACOWANIE SZKÓD PO BURZACH WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE GMINY

Drodzy Mieszkańcy!

W związku z gwałtownymi burzami przechodzącymi przez tereny gminy oraz stratami z tym związanymi, informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 174 Wojewody Mazowieckiego w Gminie Słupno została powołana komisja  do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się terenie gminy, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Mieszkańcy, którzy ponieśli szkody w wyniku przechodzących nawałnic powinni złożyć wniosek do dnia 23 lipca 2021 r., który jest dostępny: https://slupno.eu/wp-content/uploads/2021/07/wniosek_o_oszacowanie_szkod.docx . Na jego podstawie powołana komisja będzie szacowała szkody poniesione w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy oraz strażacy z OSP na bieżąco usuwają skutki nawałnicy, która przeszła minionej nocy. Jeżeli na terenie gminy napotkają Państwo miejsca, które należy uprzątnąć z połamanych drzew, gałęzi itp. prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 998

sss