Wójt Słupna na międzynarodowym forum w Kijowie

W międzynarodowym forum samorządowym na Ukrainie, odbywającym się pod hasłem „Inicjatywy, które zmieniają życie”, wziął udział wójt gminy Słupno Marcin Zawadka. Był jednym z dwóch przedstawicieli polskich samorządów.
Druga edycja forum odbyła się 4 grudnia w Kijowie. Wzięło w niej udział m.in. kilkudziesięciu gości z kilku krajów Europy, eksperci panelowi, a także przedstawiciele 665 gmin ukraińskich. O randze kongresu świadczy obecność najwyższych władz państwowych: przybyli prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, premier Wołodymyr Grojsman, przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Andrij Parubij. Był także Jan Thomas Hiemstra, dyrektor UNDP na Ukrainie, czyli Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (agenda ONZ). Organizatorzy forum, w porozumieniu z ambasadą Polski w Kijowie, zaprosili do udziału w spotkaniu tylko dwóch polskich wójtów: Krzysztofa Obrzuta (Rudziniec, powiat gliwicki) oraz Marcina Zawadkę.
Ukraina wdraża obecnie reformę samorządów terytorialnych. Celem organizatorów forum było m.in. to, by polscy samorządowcy przedstawili swoje doświadczenia. Wójt gminy Słupno, jako lider samorządu
lokalnego na Mazowszu , przybliżył zasady funkcjonowania demokracji samorządowej właśnie na przykładzie gminy Słupno.
Przypomnijmy, że w tej gminie, jako jedynej na Mazowszu, udało się przeprowadzić ważne referendum w sprawie odwołania rady gminy. W wyniku referendum nastąpiły nowe wybory, a stowarzyszenie wójta uzyskało 11 z 15 mandatów w radzie. To ewenement w historii samorządów lokalnych w Polsce, gdy człowiek spoza partii politycznej osiąga taki sukces. Referendum, zmiany i nowe wybory w Słupnie zostały dostrzeżone, odbiły się szerokim echem nie tylko w kraju, ale i zagranicą. Słupno jest podawane jako przykład miejsca, w którym osoba niezależna, pozapartyjna, mieszkaniec gminy, kierujący się pasją, potrafił w sposób demokratyczny doprowadzić do zmian w istniejącym układzie politycznym.
To dla uczestników kongresu stanowiło dowód i nadzieję na to, iż demokracja lokalna , nie oparta na polityce, może stanowić mechanizm napędu, rozwoju, pewne koło zamachowe rozwoju gminy. Mieszkańcy wielu gmin w Polsce oczekują zmian, a przykład Słupna pokazuje, że jest to możliwe.
Z kolei samorząd ukraiński dopiero się formuje, do tej pory na zasadzie dobrowolności powstało 665 gmin. Prezydent Petro Poroszenko w swoim wystąpieniu w Kijowie zapewnił wójtów i burmistrzów zgromadzonych na sali, iż w budżecie państwa na 2018 rok zabezpieczył środki pozwalające na rozwój i dalsze funkcjonowanie samorządów lokalnych. Z kolei premier Ukrainy zwrócił uwagę, jak ważne jest odpolitycznienie samorządów, ponieważ często polityka utrudnia funkcjonowanie lokalnym samorządom. Przedstawiciele Unii Europejskiej zadeklarowali wsparcie poprzez różnego rodzaje programy pomostowe.
Daniel Bilak, szef Biura ds. Pozyskiwania i Wspierania Inwestycji przy Gabinecie Ministrów Ukrainy, urodzony w Kanadzie, zastanawiał się, czego brak Ukraińcom, bo przecież mają otwarte głowy, czyli ziarno. Wójt gminy Słupno zaznaczył, że wiele obaw rodzi się z lęku, a sukces to stan umysłu. Przedstawił zebranym, jak wygląda sytuacja w gminie Słupno: istnieje rada społeczno-gospodarcza, w sołectwach wprowadzono budżet obywatelski, jest plan zagospodarowania przestrzennego na terenie całej gminy, doradztwo rolnicze. Gmina wprowadza ułatwienia dla lokalnych przedsiębiorców, obniża opłaty, podatki. Uczestniczy w targach przedsiębiorczości, zgłosiła akces do Łódzkiej Strefy Ekonomicznej, działa w Związku Gmin Regionu Płockiego.
– Wszystkie te działania mają jeden cel: służyć ludziom, poprawić im komfort codziennego życia – podkreślił Marcin Zawadka. – Bo gmina ma właśnie służyć ludziom.

 

sss