Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych-dofinasowanie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 28 grudnia 2018 r. do dnia 25 lutego 2019 r.
Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie ARiMR lub u doradcy MODR  Edyty Trojanowskiej tel. 723 436 142

sss