Wsparcie Szkół w Projekcie Lekcja: Enter – szkolenie zdalne

Szanowni Państwo

                Uprzejmie informuję, że w dniu 24 listopada 2020 r. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEiiZK) we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN) planuje zorganizować konferencję zdalną pt. „Wsparcie Szkół w Projekcie Lekcja: Enter”, dla dyrektorów i nauczycieli różnych typów szkół oraz przedstawicieli administracji lokalnej z terenu Mazowsza. Konferencja będzie stanowić wprowadzenie do cyklu szkoleń organizowanych przez OEZiiK we współpracy z MSCDN w ramach ww. projektu współfinansowanego z środków Unii Europejskiej.

             Głównym celem konferencji jest przedstawienie możliwości i korzyści  jakie przynosi nauczycielom wykorzystanie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania w praktyce szkolnej oraz jak wzięcie udziału w projekcie umożliwi szkołom wsparcie nauczycieli w tym zakresie.

Harmonogram spotkania

sss