Wykaz nieruchomości do zbycia stanowiących własność gminy

Wójt Gminy Słupno działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Słupno.

Ponadto wykaz  został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Słupno zobacz

Wykaz nieruchomości.pdf

Mapa poglądowa

sss