WYMIANA WODOMIERZY GŁÓWNYCH ORAZ MONTAŻ NAKŁADEK RADIOWYCH – CEKANOWO

Urząd Gminy w Słupnie informuje, że na terenie m. Cekanowo trwa wymiana wodomierzy głównych oraz montaż nakładek radiowych.

Wymiany dokonywać będą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.

Nasi pracownicy posiadają upoważnienia do wykonywania w/w prac oraz legitymacje służbowe.
W przypadku wątpliwości celem potwierdzenia tożsamości pracownika prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem: 24 267 95 62.

Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowany jest wodomierz.

sss