WYMIANA WODOMIERZY GŁÓWNYCH – SŁUPNO, SZELIGI

Urząd Gminy w Słupnie informuje, że na terenie m. Słupno oraz m. Szeligi od dnia 25 kwietnia 2024r. będą wznowione wymiany wodomierzy głównych, które utraciły ważne cechy legalizacji.

Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowane są wodomierze.
Wymiany dokonywać będą pracownicy Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Słupnie.

Nadmieniamy, że nasi pracownicy posiadają upoważnienia do wykonywania w/w prac.

W przypadku wątpliwości celem potwierdzenia tożsamości pracownika prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem: 24/267 95 62.  

sss