Wznowienie zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupnie

Informujemy, że zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupnie zostają wznowione od 1 czerwca 2020 r. Jednocześnie pragniemy Państwa zapewnić, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie zaopatrzony jest w środki ochrony indywidualnej dla wszystkich uczestników i personelu, w tym maseczki ochronne, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji. Natomiast podczas zajęć zachowane zostaną odległości gwarantujące bezpieczeństwo .

W zakresie organizacji pracy w placówce obowiązuje do odwołania:

  1. Nie przychodzenie do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej, kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną.
  2. Pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego u uczestników po uprzednim podpisaniu zgody, a także dezynfekcja rąk przed wejściem do ŚDS .
  3. Pozostanie w domu uczestników i pracowników zatrudnionych w placówce, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, objętą kwarantanną, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych.
  4. Obserwowanie stanu zdrowia uczestników i personelu, w tym prowadzenie na bieżąco oceny objawów infekcji dróg oddechowych.
  5. Uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji, tj. kontaktu (telefon, poczta elektroniczna) z opiekunami uczestników w razie nagłej potrzeby.
  6. Zakaz wstępu na teren placówki osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności.
  7. Ograniczenie wyjść poza teren placówki w ramach prowadzonej działalności.
sss