XLIII Sesja Rady Gminy Słupno

30 listopada 2021r. odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy Słupno.

Obrady rozpoczęły się od rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029 oraz zmian w budżecie na 2021 rok. Zmiany podyktowane były zwiększeniem dochodów gminy o środki uzyskane z dotacji w łącznej wysokości prawie 2 miliony złotych, tj.:

– 1.603.529,00 zł od Ministra Finansów jako uzupełnienie subwencji ogólnej

-55.000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów usuwania zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie wymiany dachu strażnicy OSP Gulczewo,

– 206.400,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla szkół podstawowych na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości”,

– 63.032,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Po jednogłośnym przyjęciu przez Radnych uchwały o podwyższeniu stawek ekwiwalentu pieniężnego do wysokości 22 zł dla członków OSP z terenu Gminy Słupno, Wójt Marcin Zawadka podziękował za poparcie wniosku. „Nasza gmina w powiecie mamy najwyższe stawki, uważam jednak, że są one zasadne z uwagi na pomoc i wsparcie dla naszych ochotników. Szczególnie podczas ostatnich powodzi i nawałnicy odczuliśmy jak ważną rolę odgrywają w naszej gminie”- wspomina Wójt.

Większością głosów Radni przegłosowali uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty. Oznacza to, że od stycznia powraca metoda liczona od osoby. Uchwalona stawka po nowym roku będzie wynosiła 38 zł od osoby. Natomiast w przypadku posiadania kompostownika opłata za śmieci będzie pomniejszona o 20 %, co daje kwotę 30 zł i 40 gr.

Z inicjatywy Radnego Jarosława Śliwińskiego do porządku obrad została wprowadzona uchwała w sprawie wyrażenia poparcia dla polskich służb mundurowych strzegących granicz Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób Rada Gminy Słupno wyraziła wdzięczność i szacunek dla Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej, Straży Granicznej, Policji i innych służb mundurowych za ofiarną służbę w obronie nienaruszalności granicy naszej Ojczyzny i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas dzisiejszej sesji Radni przegłosowali również m.in.: ceny skupu żyta, nabycie nieruchomości, Roczny program Współpracy z organizacjami pozarządowymi, Lokalny Program Osłonowy jako wsparcie dla mieszkańców ponoszących koszty opłat za wodę lub ścieki za 2022 rok.

PRZYPOMINAMY!

Mieszkańcy mogą uczestniczyć w każdym posiedzeniu rady Gminy w trybie online na stronie www.e-sesja.tv

sss