XV sesja Rady Gminy Słupno

We wtorek 18 września 2018 r. odbyła się XV sesja Rady Gminy Słupno. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, wójt gminy Słupno Marcin Zawadka szczegółowo zreferował swoją pracę w okresie od XIV sesji Rady Gminy. Wójt przedstawił również uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej z 17 września 2018 r., wyrażającą opinię o przedłożonej przez wójta informacji i przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 r. W wyniku analizy RIO wydała opinię pozytywną, nie miała żadnych uwag. Oznacza to, że praca zarówno wójta, jak i całego urzędu gminy została oceniona bardzo wysoko.

Podczas wtorkowej sesji radni podjęli szereg uchwał, bardzo ważnych dla mieszkańców. Jedna z nich dotyczy realizacji projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, który został dofinansowany ze środków Fundacji Promocji Gmin Polskich. Co warte podkreślenia, gmina Słupno nie przeznaczy na realizację środków własnych. W szkoleniu w SP w Słupnie weźmie udział 96 mieszkańców gminy w wieku minimum 25 lat, przewidziano różne grupy w zależności od umiejętności uczestników. Zajęcia będą dotyczyły pracy w sieci, tworzenia stron internetowych itd. Roczny projekt ruszy 1 grudnia, szkolenia rozpoczną się w lutym 2019 r. Po zakończeniu projektu zakupione ze środków Fundacji wysokiej klasy komputery zostaną przekazane do pracowni komputerowej w SP w Liszynie.

Kolejna uchwała dotyczy budowy Gminnego Monitoringu Wizyjnego na terenie gminy. Była to inicjatywa radnego Jarosława Szałkowskiego. Na początek w czterech miejscach na terenie gminy zostaną zainstalowane kamery. Punkty zostały wytypowane po konsultacjach z policją. Montaż monitoringu z pewnością zwiększy bezpieczeństwo na terenie gminy.

Zmieniła się także Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2018-2029. Radni dokonali niezbędnych korekt i zmian. Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Nowego Gulczewa, ale i całej okolicy: otóż w tej miejscowości powstanie stacja rowerowa. Projekt „Mobilny Rower Nowe Gulczewo” oznacza, że do stacja w tej miejscowości będzie działała na identycznych zasadach, jak stacje w pobliskim Płocku i będzie włączona jeszcze w tym roku do płockiego systemu. Pomysł radnych z Nowego Gulczewa – Anny Zalewskiej i Magdaleny Durniat to dopiero początek większego projektu. W kolejnych latach mają powstać stacje w Słupnie, Święcieńcu oraz Liszynie.

Kolejna ważna decyzja dotyczy inwestycji drogowej. Radni zdecydowali bowiem o przeniesieniu dodatkowych 400.000 zł na przedsięwzięcie o nazwie: „Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ul. Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od UL. Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy”. Ul. Stepowa jest niezwykle istotna z punktu widzenia dalszego rozwoju całego osiedla, a dodatkowa pula środków pozwoli na stopniową realizację wspomnianego zadania.

Jednym z punktów wtorkowej sesji było także przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Żłobka, cieszącego się ogromnym zainteresowaniem rodziców. Wszystkie 50 miejsc jest wykorzystanych, na liście rezerwowej oczekuje ok. 10 osób. W trosce o najmłodszych mieszkańców gminy i ich rodziców bardzo poważnie rozważany jest przez radnych pomysł budowy kolejnej placówki tego typu, tym razem w Nowym Gulczewie.

Radni przyjęli także sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury w pierwszym półroczu 2018 r.

21 października zaplanowano w Polsce wybory samorządowe. Niewykluczone więc, że XV sesja Rady Gminy Słupno była ostatnią w tej kadencji. Wójt Marcin Zawadka podkreślił, że współpraca z obecną radą, która pracuje od ponad roku, układa się bardzo dobrze, co widać po szeregu inwestycji w całej gminie. Celem jest ich przyspieszenie, co udaje się dzięki wspólnej pracy wójta, radnych oraz urzędników z gminy. Wójt podziękował za doskonałą współpracę przewodniczącemu rady Dariuszowi Kępczyńskiemu, który rozstaje się z samorządem – nie będzie kandydował w październikowych wyborach.

Przewodniczący rady także podsumował współpracę z wójtem i radnymi. Ocenił ją bardzo wysoko. Podkreślił, że mimo zdarzających się różnic zdań, wszyscy pracowali z myślą o mieszkańcach gminy, a spotkania odbywały się w bardzo kulturalnej atmosferze. Po sesji Dariusz Kępczyński otrzymał od wójta i radnych podziękowania oraz kwiaty

W imieniu radnych głos zabrał także Jarosław Śliwiński. Podkreślił, że obecna rada, działająca zaledwie rok udowodniła, że w opraciu o zgodę i współpracę można zrobić bardzo wiele dla mieszkańców i gminy. Warunkiem jest współpraca z wójtem oraz rozmawianie ze wszystkimi, bez względu na poglądy czy legitymację partyjną.

sss