XXXV Sesja Rady Gminy Słupno

W dniu dzisiejszym odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Słupno zwołana w trybie nadzwyczajnym. Najważniejszą uchwałą było przesunięcie terminu składania wniosków o nagrody Wójta Gminy Słupno składanych przez Dyrektorów szkół z terenu gminy Słupno. Zmiana była podyktowana przesunięciem terminu egzaminu ósmoklasisty, którego wyniki mają wpływ na powyższą ocenę. Termin składania wniosków został przesunięty o miesiąc, tj. do 15 lipca 2021 r. (wcześniej było 15 czerwca 2021 r.).
Dodatkowo na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Radni jednogłośnie przegłosowali również zmiany dotyczące poprawek technicznych pozycji znajdujących się w uchwale budżetowej na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021-2029.
sss