Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji

Poniżej publikujemy Komunikat Komisarza Wyborczego w Płocku I i II w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać komitety wyborcze oraz wyborcy.
Kandydatów na członków OKW można zgłaszać do dnia 12 czerwca 2020 r. (piątek) w Urzędzie Gminy w Słupnie, 09-472 Słupno w sekretariacie (I piętro) lub biurze obsługi klienta( parter), do godziny 15:00.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Płocku I i II w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Druk – Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. przez komitety wyborcze

Druk – Zgłoszenie wyborcy – kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

sss